Universitatea Politehnică din București

Universitatea Politehnica din București (UPB) își asumă misiunea de a forma specialiști în diferite domenii tehnice, capabili să folosească cunoștințe științifice, tehnice și culturale valoroase, să contribuie la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane. UPB asigură un învățământ performant, dezvoltat și perfecționat printr-o activitate complexă de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice București, conform exigențelor și mijloacelor oferite de societatea informațională modernă. Are ca scop crearea unui nou profil tehnic universitar, care să promoveze forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți concurente, supuse procesului de integrare în comunitatea europeană și internațională.

Misiunea sa principală este de a forma un inginer capabil să se adapteze la cerințele economiei de piață și noilor tehnologii, cu cunoștințe economice și manageriale și să promoveze principiile dezvoltării durabile și protecției mediului. Pentru a face acest lucru, el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe în alegerea traiectoriei sale formative și să fie inclus într-un proces de învățare care să-i ofere șanse reale de a concura pe piața muncii.

Universitatea Politehnica din București are misiunea de a reuni educația, formarea și cercetarea științifică. Rolul acestei intersecții este de a crește cunoașterea și inovația, două concepte cheie ale economiei și societății bazate pe cunoaștere.

Într-o perioadă de globalizare, provocările devin din ce în ce mai complexe. Universitatea trebuie să aibă un management puternic, autonomie universitară și structuri de conducere relevante pentru a se integra în acest context. Instituționalizarea mai multor acțiuni, cum ar fi schimburile de studenți, crearea de conexiuni în cercetarea științifică și profesori de renume pot ajuta la accelerarea procesului și la îmbunătățirea educației.

Cea mai importantă misiune a universității este de a produce cunoștințe prin cercetare științifică. Aplică cunoștințele teoretice și practice în pregătirea profesională a studenților, în scopul inițierii acestora în domeniul ales.

Universitatea se concentrează pe atingerea obiectivelor de dezvoltare a coeziunii economice și sociale în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategia 2020. Pentru îndeplinirea misiunii, proiectează procesele și obiectivele care conduc la dezvoltarea societății. Studenții sunt în centrul preocupărilor universității, astfel încât obiectivele, planurile de acțiune, politicile, strategiile dezvoltate și principiile aplicate le servesc interesele.

Universitatea Politehnica din București va propune spre aprobare senatului universității o nouă strategie care urmărește următoarele:

1. Menținerea și dezvoltarea competențelor în științe fundamentale și inginerești, indispensabile pentru sustenabilitatea dezvoltării tehnologice;

2. Dezvoltarea de abilități soft, abilități sociale și relaționale;

3. Dezvoltarea personală a elevilor;

4. Încurajarea învățării limbilor moderne;

5. Încurajarea participării studenților la programele de mobilitate;

6. Asigurarea unui dialog permanent cu elevii;

7. Încurajarea activităților extrașcolare;

8. Dezvoltarea voluntariatului;

9. Încurajarea absolvenții cu cele mai bune rezultate profesionale în a deveni profesori.  

La două secole de la înființarea universității și la un secol de la independența României, firul continuu al obiectivelor noastre rămâne același – de a educa pentru un viitor mai bun, de a găsi soluții prin cercetare pentru un prezent mai bun și de a influența pozitiv contextul societății noastre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *