Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (TUCN), „Universitate de Cercetare și Învățământ Avansat” așa cum este distinsă cu Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5262/5 septembrie 2011, o instituție de învățământ terțiar având atât tradiție, cât și recunoaștere națională și internațională. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cuprinde 12 facultăți în cele două centre academice, Cluj-Napoca și Baia Mare, precum și în locații, precum Alba-Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Oferta educațională, aliniată la sistemul Bologna, include programe de licență, master și doctorat, precum și programe de formare continuă. Universitatea are 12 facultăți, unde își desfășoară activitatea peste 900 de cadre academice și peste 21.000 de studenți.

Domeniile de studiu au o gamă largă, de la inginerie la arhitectură, științe fundamentale, științe socio-umane și arte. De asemenea, în cadrul Universității Tehnice, Departamentul pentru Educație Continuă, Învățare la Distanță și cu Frecvență Redusă organizează și desfășoară activități și programe de formare continuă, cursuri postuniversitare, programe sau cursuri de dezvoltare profesională continuă sau pe baza standardelor ocupaționale.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este preocupată de schimbul internațional de valori științifice, iar această tendință se regăsește în cele peste 400 de acorduri de colaborare interuniversitară sau în numărul mare de mobilități studențești. Deschiderea către spațiul european și mondial al educației și cercetării printr-un proces constant de internaționalizare este unul dintre obiectivele majore ale universității.

Cercetarea este, alături de educație, principala prioritate a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultățile universității există structuri de cercetare, de la colective, grupuri și laboratoare, la centre și platforme de cercetare. Performanța ancorată în mediul socio-economic, vizibilitatea și cooperarea internațională precum și noutatea științifică și interdisciplinaritatea sunt câteva dintre caracteristicile mediului de cercetare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Direcțiile de cercetare deschise sunt orientate către priorități și perspective globale: de la tehnologia informației și comunicațiilor la energie regenerabilă și ecologie; de la supraconductivitate, spintronica si nanomateriale, la management și robotică; de la mecatronică și inginerie electrică la automobile și casa viitorului, sau la urbanism și societate. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, una dintre cele 12 universități de „cercetare și educație avansată” din România, își propune să se angajeze în producerea de rezultate științifice remarcabile și abordarea subiectelor interdisciplinare și multidisciplinare. În plus, se străduiește să integreze rezultatele cercetării în schimbul de valori naționale și internaționale, să-și sporească vizibilitatea națională și internațională și, de asemenea, să atragă și să creeze resurse umane cu înaltă calificare. Atingerea acestor obiective trebuie să consolideze poziția deja consacrată ca universitate de „cercetare și educație avansată”, precum și recunoașterea Universității Tehnice din Cluj-Napoca ca centru de excelență în cercetarea științifică cu impact ridicat asupra mediului social și economic. Cercetarea științifică, prin natura sa creativă, reprezintă una dintre cele mai importante metode atât în ​​formarea profesorilor sau cercetătorilor, cât și în educarea studenților universitari în spiritul inovației, indiferent de nivelul de studiu. În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se promovează cercetarea fundamentală și aplicată, precum și inovația. Subiectele de cercetare acoperă domeniile ingineriei, științei și științelor umaniste. Cercetarea se desfășoară la nivel de departament, predominant în peste 70 de structuri de cercetare acreditate. Noua strategie de cercetare vizează crearea de structuri interdisciplinare și multidisciplinare auto-sustenabile, capabile de realizări științifice remarcabile, integrate într-un institut de cercetare multidisciplinar. Coordonarea cercetării științifice este realizată de cadre academice cu experiență în cercetare, și în special de consilieri doctoranzi, bazându-se pe implicarea largă a facultății, a tinerilor cercetători și a studenților. Echipele de cercetare se bucură de libertatea de a-și alege temele de cercetare, dar activitățile lor sunt în conformitate cu politica națională și internațională cuprinsă în strategia de cercetare – dezvoltare – inovare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *