Vă rugăm să faceți clic pe elementele indicatoare din diagrama de mai jos pentru a accesa laboratoarele virtuale.

Pentru o mai bună înțelegere a platformei EMERALD de laboratoare e-learning, care cuprind domeniile de scanare 3D, CAD, CAE, testare și caracterizare a materialelor, printare 3D, senzorizare, asamblare, programare, AR & VR, este recomandabil să accesați laboratoarele virtuale urmând succesiv etapele care sunt prezentate în diagrama de mai jos. Urmând aceste etape în ordinea indicată, acest lucru va duce la o înțelegere mai cuprinzătoare a procesului logic de concepere și dezvoltare de noi sisteme mecatronice biomimetice care pot fi realizate prin tehnologii de printare 3D.

Descrierea platformei e-learning de laboratoare virtuale