Produse intelectuale – IO1

Scopul principal al IO1 este de a oferi curriculumul propus pentru creșterea aplicării rezultatelor cercetării în medicina regenerativă, interfețe om-mașină, robotică avansată, noi paradigme în sistemele mecatronice biomimetice etc.

Tip de rezultat: Curs / curriculum

Data începerii: 15.02.2022

Data de încheiere: 31.07.2022

Curriculumul cuprinde 8 module:

Modulul 1: Proiectare asistată de calculator (CAD)

Modulul 2: Inginerie asistată de calculator (CAE)

Modulul 3: Programare pe calculator

Modulul 4: Realitate Virtuală / Realitate Augmentată

Modulul 5: Senzori și electronice

Modulul 6: Bio-Mecatronică

Modulul 7: Imprimare 3D și metode Rapid Tooling

Modulul 8: Materiale inteligente

Produse intelectuale – IO2

Obiectivele principale ale IO2 sunt de a oferi un set de instrumente electronice în scopuri didactice, cunoștințe de bază despre realizarea sistemelor mecatronice biomimetice prin imprimare 3D, să ofere ceilalți pași preliminari și de post-procesare care trebuie urmați în termenii modelării CAD precum și furnizarea temelor proiectelor de diplomă.

Tip de rezultat: Material de învățare/predare/formare – Setul de instrumente

Data începerii: 01.08.2022

Data de încheiere: 31.01.2023

E-Toolkit manual EMERALD

Produse intelectuale – IO3

Principalele obiective ale IO3 sunt realizarea unei platforme de laborator virtual (e-learning) care să integreze aplicații VR/AR care pot fi accesate de profesori și studenți, programarea și realizarea diferitelor scenarii în VR/AR/Realitate mixtă, conceperea diferitelor aplicații. care poate fi conectat cu AR / VR. Aplicațiile dezvoltate de profesori și studenți vor fi încărcate pe platforma EMERALD.

Tip rezultat: Servicii / structuri – Platformă de e-learning

Data începerii: 01.02.2023

Data încheierii: 31.07.2023

Produse intelectuale – IO4

Scopul principal al IO4 este implementarea strategiei de comunicare și diseminare pentru creșterea gradului de conștientizare, înțelegere și implicare cu utilizatorii și grupurile țintă, precum și 4 studii de caz de sisteme mecatronice biomimetice realizate prin imprimare 3D pentru persoanele cu nevoi speciale.

Tip rezultat: Studii / analiză – Studiu de caz

Data începerii: 15.02.2022 Data încheierii: 29.09.2023